Resultaatgericht Verandermanagement Teamcoaching Individuele Coaching En natuurlijk altijd prikkelend

"No Nonsense Coaching"


Verandering in de werkwijze van een organisatie vraagt om commitment van haar medewerkers. Commitment vraagt om individuele groei van de werknemer. Individuele groei binnen een team welke gericht is op de te behalen resultaten vraagt om een professionele begeleiding van dit specifieke proces. Mooi Consultancy levert op maat gesneden diensten om dit proces deskundig vorm te geven.

Meest recente artikel

TeamtrainingTeamtraining richt zich met name op vraagstukken als:
Effectiever leren communiceren
Feedback leren geven en ontvangen
Elkaars kwaliteiten en valkuilen leren kennen en hoe daarmee om te gaan
Verschillen leren respecteren en benutten
Wat zijn effectieve patronen binnen het team en hoe deze meer te benutten
Wat zijn ineffectieve patronen binnen het team en hoe deze om te buigen
Inzicht in samenstelling van het team middels de Q4 Stijl (DISC) Analyse

Aanpak

De teamtraining bestaat veelal uit drie blokken met bijbehorende voorbereiding, tussentijdse opdrachten en eindevaluatie.

Blok 1: Q4 Stijl (DISC) Analyse, communicatie en feedback

De eerste dag staat in het teken van bespreking van ieders Q4 Stijl (DISC) Analyse, de kwaliteiten en aandachtspunten op zowel individueel als teamniveau. Het gaat erom elkaar beter te leren kennen, wat werkt wel en wat werkt niet.

Ook wordt inzicht gegeven in de werking van communicatie op zowel bewust als onbewust niveau en worden eerste stappen gemaakt met elkaar feedback geven.

Blok 2: Verdieping feedback binnen het team

Tijdens de tweede dag wordt verdieping aangebracht in feedback geven aan elkaar, op zowel individueel als teamniveau. Tevens wordt het team een spiegel voorgehouden (wat gebeurt er, wie zegt veel of weinig, gaat ’t over de inhoud of het proces, wordt er afgewacht of is men actief et cetera) en wordt er gekeken wat hiervan te leren valt. Het gaat om de vraag waarom doet iemand wat hij/zij doet en hoe kan ’t ook anders. Dus hoe kun je zelf effectief worden in je akties en communicatie, waardoor het team uiteindelijk ook veel effectiever wordt.

Blok 3: Spiegelen in het hier en nu en doorbreken van patronen

In blok drie gaat het erom dat iedereen elkaar de spiegel gaat voorhouden en elkaar feedback gaat geven (individueel, op teamniveau én over het proces van samenwerken en communiceren). Het proces in het hier en nu staat nog centraler dan in de tweede dag. Wat gebeurt er in gesprekken en tijdens oefeningen en wat leer je hiervan. Het gaat om het borgen van een nieuwe manier van werken en communiceren met elkaar. Oude patronen worden verlaten en nieuwe worden verder doorontwikkeld.


Nieuws

keurmerk professioneel begeleiden